Rydz, A. (2018). Piękno pamięci w dwudziestowiecznej poezji polskiej (rekonesans). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 111–119. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.10