Szymkowiak, E. (2018). Liminalność natury Księcia Myszkina w kontekście boskiego piękna szwajcarskiej przyrody (na podstawie powieści "Idiota" F.M. Dostojewskiego). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 169–174. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.15