Szymonik, D. (2018). Etos piękna w twórczości artystycznej Aleksandra Kuprina. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 185–198. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.17