Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2018). Mitologem trickstera w staroruskiej antroponimii przechowany. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 199–208. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.18