Fedorushkov, Y. (2018). Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów „Żywej Etyki”). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), 209–228. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.19