Jahr, E. H. (2019). Et fysisk objekt fra kardinal Nicolaus Breakespears legat til Norden 1152-54. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (18), 191-195. https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.16