Zając, J. (2019). Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (10), 175-184. https://doi.org/10.14746/snp.2009.10.14