Kowalska-Szubert, A. (2019). GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 95–102. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.08