Jahr, E. H. (2021). Starten på arbeidet med skolehager i Norge – Andreas M. Feragens hage i Holt på Agder. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 7–13. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.01