Oueslati, J., & Wolarska, A. (2021). Arabskie zapożyczenia leksykalne w języku hiszpańskim. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 149–186. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.06