Koszko, M. (2022). Znikające świadectwo wielokulturowej tradycji miasteczek oraz ich lokalnego dziedzictwa na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach/Reichenbach). Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 97–113. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.06