Oueslati, J. (2022). Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, 115–151. https://doi.org/10.14746/snp2022.22.07