JAHR, E. H. De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 15, p. 83-93, 14 sie. 2018.