KOSZKO, M. Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 13, p. 23-35, 17 sie. 2018.