PUPPEL, S.; PUPPEL, J. Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, [S. l.], n. 7, p. 55–95, 2018. DOI: 10.14746/snp.2005.07.05. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13955. Acesso em: 28 maj. 2023.