RUTKOWSKI, P. Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 5, p. 209-233, 29 sie. 2018.