JANASZEK, K. Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 4, p. 3-14, 30 sie. 2018.