PUPPEL, S. Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 12, p. 17-22, 4 paź. 2018.