PUPPEL, S. Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, [S. l.], n. 12, p. 17–22, 2018. DOI: 10.14746/snp.2012.12.01. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/15120. Acesso em: 28 maj. 2023.