KOTKIEWICZ, A. "Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości. Scripta Neophilologica Posnaniensia, n. 12, p. 175-184, 4 paź. 2018.