Woźniewicz, Władysław. 2018. „Ekologiczno-językowe Aspekty kłamstwa I Manipulacji”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 17 (lipiec), 455-66. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.31.