Ochotna, Danuta. 2018. „Język Polskiej Agory Wirtualnej – żargon Czy Pidgin? Próba Definicji Na Podstawie Opracowania McArthura (1992)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 16 (lipiec):85-98. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05.