Skjekkeland, Martin. 2018. „Norsk språk I møte Med Engelsk”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 16 (lipiec), 139-44. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.09.