Zaniewski, Jan, Sergiusz Griniev-Griniewicz, i Natallia Nizhneva. 2018. „Antropolingwistyka Dzisiaj: Wyniki I Perspektywy”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 16 (lipiec):157-70. https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.11.