Jahr, Ernst Håkon. 2018. „De Lange Linjer I Norsk språkhistorie Etter 1814 – Nasjonal Og Sosial språkstrid Og språkplanlegging”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15 (sierpień):83-93. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06.