Zabrocki, Władysław. 2018. „Między Eksplanacją a Eksplikacją – Przyczynek Do Metodologii Lingwistyki. Uwagi Na Marginesie Historii Humanistyki Rensa Boda”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15 (sierpień), 179-85. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.13.