Zajas, Krzysztof. 2018. „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15 (sierpień):247-64. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.17.