Koszko, Marta. 2018. „Pejzaż językowy Jako nośnik Dziedzictwa Kulturowego, Na przykładzie Miasta Poznania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 13 (sierpień), 23-35. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.03.