Puppel, Stanisław. 2018. „Recenzja Apologetyczna Publikacji wydziałowej Pt. Scripta Manent – Res Novae, Przygotowanej Na okoliczność 25-Lecia Istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988–2013)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 13 (sierpień), 247-50. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.19.