Żebrowska, Ewa. 2018. „Dialektologia Niemiecka I Jej Przedmiot”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 8 (sierpień), 235-45. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.17.