Markunas, Antoni. 2018. „Początki I teraźniejszość Filologii Rosyjskiej Na UAM”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 8 (sierpień), 313-23. https://doi.org/10.14746/snp.2006.08.24.