Puppel, Stanisław, i Joanna Puppel. 2018. „Zagadnienie Percepcji języka Naturalnego W Triadzie: język Ojczysty – język Globalny – język sąsiedni Na przykładzie Triady język Polski – język Angielski – język Niemiecki W ujęciu Ekolingwistycznym: Próba Typologii”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 7 (sierpień):55-95. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.05.