Woźniewicz, Władysław. 2018. „Ideologia Rosyjska Dawniej I dziś. Koncepty I Realia”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 6 (sierpień), 309-17. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.19.