Rutkowski, Paweł. 2018. „Neuropsychologiczne Uwarunkowania składni liczebników głównych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 5 (sierpień), 209-33. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.15.