Jasiakiewicz, Wojciech. 2018. „Imperializm Brytyjski I Rosyjski Na Kartach Vacation Tourist Williama George’a Clarka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 5 (sierpień):287-96. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.20.