Janaszek, Krystyna. 2018. „Akwizycja języka Obcego W świetle niektórych czynników związanych Z osobowością uczącego Się”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 4 (sierpień), 3-14. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.01.