Papiór, Jan. 2018. „Testamenty Polityczne Hohenzollernów I Programowanie Stosunku Do Polski”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 3 (sierpień), 201-20. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.16.