Wilczyńska, Małgorzata. 2018. „Wizerunek władcy W Kronikach średniowiecznych. Na przykładzie Bolesława Chrobrego I Włodzimierza Monomacha”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 3 (sierpień):231-45. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.18.