Kubaszczyk, Joanna. 2018. „Substantywizacje I Ich tłumaczenie Jako Problem Kognitywistyczny I Translatoryczny: Siedmiostopniowy Model Ekwiwalencji Semantycznej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 2 (sierpień):95-113. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.05.