Vetulani, Grażyna. 2018. „Zasady Budowy hasła słownikowego Dla Kolokacji Werbo-Nominalnych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 2 (sierpień):173-90. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.10.