Tajsner, Przemysław. 2018. „Perspektywa Funkcjonalna Zdania a Gramatyka Genetyczna: Próba Pojednania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 1 (sierpień):49-57. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.06.