Puppel, Stanisław. 2018. „Zarys Asonansowego Modelu piękna W Komunikacji Ludzkiej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):17-22. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.01.