Dyrlica, Małgorzata. 2018. „Piękno a Muzyka. Przyczynek Do rozważań Na Temat związku między pięknem a Prawdą”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):67-78. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.07.