Rydz, Agnieszka. 2018. „Piękno pamięci W Dwudziestowiecznej Poezji Polskiej (rekonesans)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):111-19. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.10.