Bogusz-Tessmar, Paulina. 2018. „Praxis chrześcijańska a piękno, Czyli Dlaczego można mówić, Iż Aleksy Karamazow Jest «pięknym człowiekiem»”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):159-67. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.14.