Szymkowiak, Edyta. 2018. „Liminalność Natury Księcia Myszkina W kontekście Boskiego piękna Szwajcarskiej Przyrody (na Podstawie powieści «Idiota» F.M. Dostojewskiego)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):169-74. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.15.