Kotkiewicz, Aurelia. 2018. „"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec Socrealistycznej Kategorii wzniosłości”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik), 175-84. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.16.