Fedorushkov, Yury. 2018. „Analiza Semantyczna pojęcia „Красота” (na Podstawie tekstów «Żywej Etyki»)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):209-28. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.19.