Kazibut, Radosław. 2018. „Mechanicyzm Roberta Boyle’a. Od Chaosu «rzeki Heraklita» Do piękna Zegara Ze Strasburga”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12 (październik):47-56. https://doi.org/10.14746/snp.2012.12.05.