Kaus, Jerzy. 2019. „ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 19 (grudzień), 61-70. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.05.